Phần giúp đỡ
Phần giúp đỡ có sẵn trong tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha. Nếu bạn cần sự trợ giúp ngoài các ngôn ngữ trên, xin vui lòng lựa chọn một ngôn ngữ trong phần Ngôn ngữ mà bạn chọn ở góc trên bên trái.

Làm thế nào để Xem / Tải xuống Tài liệu (nếu có)

Các tài liệu dựa trên các khóa học và các bài học về Chương Trình Tiếp Cận Toàn Cầu globalreach.org được trình bày ở dạng PDF, chương trình này làm cho bạn dễ dàng để xem, download, và in các tài liệu. Để có thể xem, download, và in những bài này, bạn cần phải cài đặt Adobe Acrobat Reader ® 6.0 hoặc cao hơn trên máy điện tính của bạn. Bạn có thể tải về phần mềm Adobe Acrobat ® ở đây và cài đặt phần mềm này từ trang web Adobe.com

Cách Download Acrobat® Reader

Làm thế nào để nghe được phần Âm thanh hay coi Videos của bài học (nếu có)

Bạn có thể nghe các bài học âm thanh bằng cách bấm vào các liên kết có tiêu đề, “lắng nghe Âm thanh.” Bạn cũng có thể xem video của bài học bằng cách bấm vào các liên kết có tiêu đề, “Coi Video.” Hãy download bài học vào máy điện toán của bạn để dùng trong tương lai bạn có thể nghe lại và chia sẻ cho những người khác. Một số âm thanh bài học cũng có sẵn trong các định dạng MP3. Hiện có nhiều liên kết có sẵn trên Internet cung cấp để phát lại trên máy điện toán của bạn. Nếu bạn muốn nghe những bài học qua những hệ thống máy khác. Bạn có thể thâu và chuyển sang máy nghe nhạc MP3 được bán tại các cửa hàng, hoặc trên mạng.

Khi bạn sẵn sàng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn một số liên kết video khác nhau. Những liên kết này bao gồm: RealMedia®, QuickTime®, Windows Media® Player và Flash Player®. Để thuận tiện cho bạn, đây là các liên kết âm thanh và video tập tin trên trang web của chúng tôi.