Sự Nhận Biết Thượng Đế

Những Vấn Đề Trọng Đại Của Cuộc Sống

Khóa trình này có 6 bài học cho những ai muốn tìm hiểu về bản chất của Thượng Đế và những gì đã và đang xảy ra với thế giới. Đôi lúc chúng ta tự hỏi cuộc sống là gì? Tại sao chúng ta được sinh ra? Làm thế nào để bạn tìm thấy hạnh phúc? Nếu bạn có những câu hỏi đó, sáu bài học này sẽ rất có ích cho bạn.
Hàng triệu người đã hỏi cùng một câu hỏi suốt qua bao nhiêu thời đại. Nhiều người đã lạc mất trong lúc tìm kiếm chân lý, nhưng cũng có một số người đã nhận được câu giải đáp. Trong cuốn sách này, bạn sẽ khám phá những câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm câu trả lời.
Đừng tìm câu trả lời nữa. . . bạn đã tìm được câu giải đáp tại đây.