Chào mừng bạn đến với Chương Trình Tiếp Cận Toàn Cầu GLOBALreach.org!


Bạn đang tìm kiếm câu giải đáp cho những câu hỏi khó trong đời sống? Trang web này được thực hiện để giúp bạn tìm những câu trả lời . Trong suốt Chương Trình Tiếp Cận Toàn Cầu globalreach.org bạn sẽ tìm thấy các khóa học đã được nghiên cứu tại hơn 175 quốc gia và trên 120 ngôn ngữ.

Hầu hết các khóa học tài liệu có sẵn để bạn có thể in xuống. Bạn được cho phép in bao nhiêu bản để phổ biến cũng được. Khóa học cũng có sẵn định dạng âm thanh hoặc video.

Một số các khóa học này khám phá các câu hỏi trong cuộc sống, sự tồn tại và những gì sẽ xảy ra sau khi chết. Những phần khác sẽ nói đến các vấn đề khác như hôn nhân, gia đình, đạo đức, và cộng đồng.

Chương Trình Tiếp Cận Toàn Cầu Globalreach.org đã lựa chọn các khóa học để giúp bạn biết về Thượng Đế, sống đời sống người cơ đốc, và phục vụ tha nhân. Tất cả các khóa học này hoàn toàn miễn phí. Hãy trở lại mạng này thường xuyên để tìm các khóa học mới và các ngôn ngữ khác!