Khám Phá Về Cuộc Sống Người Cơ-đốc

Đời Sống Mới

Ngay khi tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của đời sống bạn, bạn bắt đầu có một đời sống mới. Ngài là Đấng ban cho đời sống mới đó – một đời sống tuyệt vời, phong phú và đầy sự vui mừng không bao giờ dứt. Loạt bài này giúp giải thích những vấn đề của đời sống mới mà bạn đang bước vào.