Đời Sống Mới

Ngay khi tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ làm Cứu Chúa của đời sống bạn, bạn bắt đầu có một đời sống mới. Ngài là Đấng ban cho đời sống mới đó – một đời sống tuyệt vời, phong phú và đầy sự vui mừng không bao giờ dứt. Loạt bài này giúp giải thích những vấn đề của đời sống mới mà bạn đang bước vào.

Xem/Download Toàn Tại Liệu Khóa Học icon Xem/Download Phần Giới Thiệu icon

Trong bài học đầu tiên này, bạn sẽ tìm xem Kinh thánh nói gì về sự thay đổi đã xảy đến cho bạn. Bạn sẽ học biết về những đặc ân cũng như trách nhiệm mới mẻ của mình. Bạn sẽ khám phá gia đình mới của mình. Bạn cũng sẽ học biết về những mối liên hệ mà Đức Chúa Trời muốn bạn xây dựng với các anh, chị, em trong Chúa của mình.

Xem/Download Bài Học icon


Có bao giờ bạn quan sát một đứa bé tập đi chưa? Dù đứng chưa vững, nhưng đứa bé vẫn cố đi chập chững quanh phòng, tay vịn vào bất cứ điều gì bé chạm đến được. Nhưng quả là một cảnh tượng thật hào hứng! Vẻ mặt của bé trông rạng rỡ như thể bé đã chinh phục được cả thế giới! Và đứa bé cứ tập tành như thế, lúc thì bước đi, lúc thì đứng lại, lúc thì té ngã – nhưng bé luôn đứng dậy và tiếp tục bước đi.
Ước muốn thành công của bé thật là mạnh mẽ. Còn cha mẹ bé thì lúc nào cũng ở cạnh bên, sẵn sàng đưa tay ra giúp đỡ và khích lệ bé trong mỗi bước đi.

Xem/Download Bài Học icon

Bài học này sẽ giúp bạn hiểu cách Đức Chúa Trời phán với bạn. Đôi khi, Ngài phán trực tiếp nhưng cũng có khi Chúa phán với bạn qua Lời của Ngài là Kinh thánh. Cũng có lúc Ngài sử dụng một Cơ đốc nhân khác để phán với bạn. Khi học bài này, bạn sẽ khám phá ra cách để nhận biết tiếng phán của Cha trên trời cho dù Ngài dùng bất kỳ cách thức nào để phán dạy với bạn.

Xem/Download Bài Học icon

Bài học này sẽ giải thích thêm bốn nguyên tắc quan trọng về sự tăng trưởng thuộc linh. Khi học, bạn sẽ hiểu được cách bạn có thể thực hành ngay những nguyên tắc này trong đời sống mình và sẽ có những kết quả tuyệt vời! Những hành vi tốt sẽ thay thế các hành vi có hại trong đời sống bạn. Bạn sẽ dần lớn lên để trở nên một người trưởng thành mà Đức Chúa Trời muốn nơi bạn.

Xem/Download Bài Học icon

Một loại thay đổi tương tự hiện cũng đang diễn ra ngay lúc này đây trong đời sống bạn. Sự sống thuộc linh của bạn đang dần phát triển. Khi bạn “lớn lên” trong Chúa Cứu Thế, những mối quan tâm mới thay thế các quan tâm cũ. Bạn cũng có những trách nhiệm mới – có thể đem lại cho bạn các loại phần thưởng và niềm thỏa mãn mới mẻ. Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu những thay đổi cũng như các sinh hoạt đặc biệt trên. Bạn sẽ khám phá rằng nhiều người cũng đang có cùng những mối quan tâm giống như bạn!

Xem/Download Bài Học icon


Tiêu chuẩn cũng là điều cần thiết nếu người ta muốn đạt đến một mục tiêu đặc biệt. Chẳng hạn như các vận động viên phải tuân theo những chỉ dạy của huấn luyện viên. Họ làm một số điều này và tránh làm một số điều khác. Mục đích của họ là phát triển kỹ năng cũng như thể lực để có thể thắng giải. Vì bạn là người tín đồ Cơ-đốc, nên bạn có một mục tiêu mới, rất đặc biệt. Mục tiêu đó là trở nên con người như Cha trên trời muốn thấy nơi bạn. Đây là một lý do khác nữa giải thích vì sao bạn cần có những tiêu chuẩn
Chương trình của Cha trên trời là bạn trở nên một thành viên trong gia đình của Ngài và đạt được những mục tiêu mà Ngài dành cho cuộc đời bạn. Bài học này giải thích các tiêu chuẩn mới Ngài đã ban cho để giúp đỡ bạn. Sống theo các tiêu chuẩn này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho bạn.

Xem/Download Bài Học icon


Khi để cho Đức Chúa Trời dẫn dắt, bạn sẽ thấy mình có thể học biết cách tuân giữ các tiêu chuẩn do Ngài ban cho. Đức Thánh Linh sẽ ban cho bạn quyền năng để có thể tránh điều dữ và chọn sống theo điều lành. Dần dần, bạn sẽ trở nên giống như Cha trên trời.
Thật vậy, bạn có một Đấng trợ giúp tuyệt vời! Bài học này sẽ giải thích rõ hơn Ngài là ai và Ngài giúp đỡ bạn như thế nào

Xem/Download Bài Học icon


Nhiều người đang quan sát bạn để biết những điều bạn nói về quyền năng của Đức Chúa Trời có đúng hay không. Đời sống bạn tỏ cho họ thấy Phúc âm có thể biến đổi người ta như thế nào. Những điều bạn làm là lời chứng tốt nhất về Chúa Giê-xu, thậm chí còn hơn cả những điều bạn nói.
Trong bài học này, chúng ta sẽ xem xét một số tia sáng toả ra từ cuộc đời của bạn nhờ có Chúa Giê-xu sống trong bạn. Những tia sáng này giúp thuyết phục người khác rằng Phúc âm là đạo thật.

Xem/Download Bài Học icon


Trên thế giới này chẳng có phước hạnh nào lớn hơn là có được một gia đình thực sự có Chúa làm chủ. Đó là nơi ẩn náu khỏi sự tấn công của tội ác cũng như nhiều vấn đề khác trong cuộc sống. Đó cũng là nơi con cái cảm thấy được bình an và được yêu thương.
Bạn có thể biến ngôi nhà của mình có “hương vị thiên đàng” nếu bạn làm theo lời Đức Chúa Trời chỉ dạy!

Xem/Download Bài Học icon


Bài học này giải thích sự tự do mà bạn hiện đang có nhờ được làm con cái Đức Chúa Trời. Sự tự do này giải thoát bạn khỏi những hậu quả đáng sợ của tội lỗi, khỏi nỗi lo sợ rằng bạn sẽ không thể làm hài lòng Đức Chúa Trời. Sự tự do đó cũng giúp bạn vượt qua tình trạng sai lạc và lẫn lộn thuộc linh. Bạn được hưởng các phước hạnh này nhờ những điều mà Chúa Cứu thế Giê-xu đã làm cho bạn. Nhưng đó chỉ là sự khởi đầu mà thôi.
Đời sống mới được tự do của bạn đã bắt đầu và sẽ chẳng bao giờ chấm dứt!

Xem/Download Bài Học icon
Xem/Download Tài Liệu icon