Liên Lạc Với Chúng Tôi

Chương Trình Tiếp Cận Toàn Cầu Globalreach.org giúp bạn tìm hiểu và làm thế nào để biết đến Thượng Đế và rồi làm thế nào để giúp đỡ những người khác biết đến Chúa.

Những tài liệu trên mạng globalreach.org hiện đang có trong một số ngôn ngữ, và nhiều ngôn ngữ khác sẽ được thêm vào trong tương lai.

Trường đại học Toàn cầu có những khóa học và những chương trình sẵn có trong 120 ngôn ngữ. Những ngôn ngữ chính của Trường đại học Toàn cầu dùng hiện nay là tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp. Ghi danh những khóa học ngoài ba ngôn ngữ chính, các bạn có thể liên lạc với văn phòng trong khu vực nơi Quốc gia bạn đang cư ngụ, chúng tôi hiện đang có 175 văn phòng trên 175 Quốc gia.

Nếu bạn muốn biết địa chỉ các văn phòng gần nhất nơi bạn cư ngụ, xin vui lòng viết thư, gọi điện thoại, hoặc e-mail về cho chúng tôi.

Địa chỉ:
Office of Global Operations Global University
1211 South Glenstone Avenue < BR>Springfield, MO 65804 USA

Điện thoại: 1-417-862-5255

E-mail: globalop@globaluniversity.edu


E-mail đến chúng tôi

Chúng tôi hiện diện nơi đây để giúp bạn! Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến nội dung trên trang web này, xin vui lòng gửi e-mail về cho chúng tôi.
Tên:

E-Mail Của Bạn:

Góp Ý Kiến:

 
Đăng nhập